• VELKOMMEN TIL PSYKOLOGEN I OSLO

  VELKOMMEN TIL PSYKOLOGEN I OSLO

  Anne Selvik er psykolog med over 25 års psykoterapi erfaring. Hun har psykologutdannelsen sin fra USA (Oklahoma State University), og har tatt doktorgrad innenfor feltet personlighetstesting.

Om meg

Om meg

Anne Selvik er psykolog med over 20 års psykoterapi erfaring. Hun er spesialist i klinisk psykologi, fordypning voksen (NPF) siden 2000. Hun har psykologutdannelsen sin fra USA (Oklahoma State University), og har tatt doktorgrad innenfor feltet personlighetstesting.Les mer om psykolog Anne Selvik →

Anne kan hjelpe deg med blant annet:

 1. 1
  Depresjon
  Hovedsymptomene på depresjon er nedstemthet, interesse- og gledesløshet og mangel på energi. I tillegg kommer håpløshetsfølelse, redusert selvtillit og selvfølelse, redusert konsentrasjon og oppmerksomhet, søvnforstyrrelser og redusert appetitt. Hvis du føler dette innimellom, men kan oppleve glede og godt humør i hverdagen, er du ikke klinisk deprimert. Endringene i humør og energinivå må ha en varighet fra uker til måneder for å kunne bli kalt en depresjon.
 2. 2
  Sosial angst, generalisert angst, panikkangst
  Sosial angst er en frykt for å bli gransket kritisk av andre mennesker i en sosial gruppe. Ofte er disse gruppene bestående av fremmede eller mennesker man ikke kjenner så godt. Frykt for å bli sett på som uinteressant, nervøs eller rar er fremtredende. Fordi man fokuserer så mye på egne angstreaksjoner blir det ofte selvoppfyllende profetier i det man frykter; man låser seg, blir stille og innesluttet og klarer ikke å fungere sosialt.

  Generalisert angstlidelse er overdrevne bekymringer. De med generalisert angst bekymrer seg for de samme tingene som alle andre; sykdom, økonomi, fremtidige ulykker. Men angsten er frittflytende og tilstede nesten hele tiden. Uro, manglende evne til å slappe av, spenningshodepine, nervøsitet, irritabilitet er noen av de fysiske symptomene. Man kan også utvikle «type 2» bekymringer; frykt for at angsten skal ødelegge livet og fremtiden.

  Panikkangst er tilbakevendende anfall av panikk som er uforutsigbar. Man vet ikke når eller hvor den kan oppstå. Mange utvikler derfor unnvikelsesatferd (agorafobi); de slutter å bevege seg ut i situasjoner som kan utløse panikkanfallene. Dette kan føre til at man blir redd for å ta offentlig kommunikasjon, gå på kino, gå på jobben, gå i butikken. Noen blir helt isolert i hjemmene sine.

 3. 3
  Vonde opplevelser/traumer
  Enkelte små og store hendelser i livet kan dramatisk påvirke oss. Vi kan gruble på disse vonde opplevelsene, kjenne på vonde følelser eller prøve å unnvike og tenke på dem. Disse hendelsene kan rett og slett invadere våre tanker og følelser, eller vi kan bruke mye energi på å undertrykke dem. Uansett er det viktig å bearbeide slike hendelser, små og store, slik at man psykologisk sett blir hel igjen.
 4. 4
  Livsfasekriser, livskriser, psykiske følgetilstander ved somatisk sykdom
  Singel i slutten av 20-årene/30-årene; vil jeg finne noen å skape fremtiden sammen med? 40-års krise; har jeg tatt de riktige valgene, bør jeg gjøre noe annet? Overgangsalder og senere; pensjonisttilværelsen-utfordringen er mange i de forskjellige fasene vi går gjennom i livet.

  Psykiske følgetilstander ved somatisk sykdom kan være mange og varierte. Når vi blir somatisk syke (kronisk lidelse, kreft med mer) utvikler mange psykiske symptomer som angst, depresjon, søvnproblemer, engstelse, grublinger, frykt, redsel. Vi kan også ha behov for å snakke om ting fra fortiden nettopp fordi døden kan kjennes nær.

 5. 5
  Samlivsproblemer
  Forventninger, kritikk, krangling, misnøye, utroskap. Parforholdet påvirkes, og mange trenger hjelp i individualterapi til å tenke nytt om sin egen og den andres rolle og plikter. Livet i et parforhold/kjernefamilie har for mange ikke blitt slik man forventet; lykkefølelsen uteblir og pliktfølelsen og/eller misnøyen overtar. Barna kan også påvirkes av en far eller mor som sliter med hverandre og/eller som sliter psykisk.

 6. 6
  Problemer i samhandling med andre, redsel for avvisning

  Dårlig veiledning fra foreldre og negative oppvekstvilkår kan føre til at man utvikler forsvarsmekanismer som fungerer dårlig i samspill med andre. Store kontrollbehov, urimelige bekreftelsesbehov på grunn av redsel for å bli avvist og andre dysfunksjonelle atferdsmønstre kan skape kaos og konflikt i mellommenneskelige relasjoner. Affekttoleranse og affektregulering er sentrale begreper her; vi må kunne tåle og kontrollere følelsene våre i samspill med andre mennesker. For mye unnvikelse kan være like problematisk som for mye utagering.

Hvis du har psykisk smerte og ønsker en endring i livet, kan en time gi deg svar på om dette kan være noe for deg.

Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo

raadhuset-oslo

Jeg har kontor rett ved Rådhuset, i Borggården. Jeg har spesialisert meg på angstlidelser-generalisert angst, helseangst, sosial angst, agorafobi, panikkangst, enkle fobier, tvangslidelser (obsessive compulsive disorder, body dysmorphic disorder) samt traumebehandling, personlighetsproblematikk/forstyrrelser og depresjoner. I tillegg jobber jeg med psykologiske problemstillinger som livsfasekriser, stress, utbrenthet, kjærlighetssorg, relasjonsproblemer, parproblemer, sinne mestring, rådgivning vedrørende viktige livsavgjørelser med mer.

Jeg er en aktiv terapeut som har stor glede av å overføre psykologisk kunnskap til mine klienter slik at de kan forbedre sin livskvalitet gjennom måten de tenker, føler og handler på. Jeg tilpasser meg dog klientens behov og personlige stil. Mange klienter har behov for å bli lyttet til og få bearbeidet vonde opplevelser. I slike behandlingsforløp er det viktig å være aktivt lyttende.

Hovedfokuset mitt nå er å jobbe med individualterapi. Jeg har hatt privatpraksis siden 2006. Jeg har stor oppmerksomhet på den terapeutiske relasjon samt metode. Jeg bruker et bredt spekter av terapeutiske metoder. Tilnærmingen min kalles eklektisk, det vil si at det er klientens problemstillinger, personlighet og psykologiske behov som avgjør hvilke metoder og tilnærming som anvendes. Jeg har videreutdanning i traumebehandling (EMDR), affektbevissthetsmetoden (2årig videreutdanning med Jon Monsen), Mindfulness (Viggo Johansen). Jeg har hele psykologutdanningen min fra USA. Under grunnutdanningen i USA var hovedfokus på kognitive metoder (Cognitive Behavioral Therapy). I USA hadde jeg praksis og turnustjeneste ved veteransykehus, og har bred erfaring med traumebehandling.