Hvis du har en klage på din psykolog, kan du:

  1. Sende oss en skriftlig klage (ikke e-post) til Daglig leder og faglig ansvarlig: Autorisert Psykolog Krisztina A Lurås, Psykologen i Oslo.
  2. Klage til Psykologforeningens fagetiske råd og
  3. Klage til Helsetilsynet

Norsk Psykologforeningens medlemmer er forpliktet til å utøve sin virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for området psykologen arbeider innenfor.
Dersom en mener at psykologen har opptrådt på en uetisk måte, kan vedkommende innklages til Norsk Psykologforening.