Vi på Psykologen i Oslo har terapeutisk erfaring med en rekke tilstander og komplekse problemområder.

Disse innbefatter blant annet :

 • Traumer og traumatiske erfaringer
 • Depresjoner og angsttilstander
 • Livsstils problematikk og livskriser
 • Selvfølelses problematikk med fokus på selvtillit
 • Tvang- og tvangslidelser
 • Spiseforstyrrelser (anoreksi og bulimi)
 • Et bredt spekter av personlighetsforstyrrelser
 • Identitetsproblemer
 • Tilpasningsforstyrrelser
 • Psykosomatiske forstyrrelser
 • Emosjons-regulering (eks: sinnemestring)
 • Stressreduksjon
 • Ekteskapsrådgivning og foreldre rådgivning
 • Parterapi
 • Atferdsforstyrrelser hos barn/ungdom
 • Mestring av kronisk sykdom
 • Sorg og tap.