20 okt 2012
oktober 20, 2012

Hvem og hvor mange rammes?

0 Kommentarer

Om lag halvparten av den norske befolkningen (litt flere kvinner enn menn) får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. De vanligste lidelsene er angst og depresjon.
Psykiske plager og lidelser er det viktigste helseproblemet blant norske barn. Cirka 7 – 8 prosent (omkring 70.000) mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

 

Les mer: Psykiske plager og lidelser, Folkehelseinstituttet

 

Hvem som rammes er avhengig av flere faktorer. For eksempel er det flere med psykiske helseproblemer i grupper med lav inntekt og utdannelse. Utslagsgivende er også høyt alkoholforbruk. For kvinner er fysisk inaktivitet forbundet med økt risiko for å utvikle større psykiske plager. (Helse- og levekårsundersøkelsen, 1998) Internasjonalt

I følge Verdens helseorganisasjon har cirka 20 prosent verdens barn og voksne en eller annen form for psykisk problem (mental disorder or problem).

 

Les mer: 10 facts on mental disorder, WHO

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.