Antall behandlinger avhenger av deg som individ og dine unike problemstillinger. En første konsultasjon vil gjøre deg i stand til å se om terapi er riktig for deg. Normalt starter du med seks behandlinger og en gjennomgang etter det. ISTD terapi er designet for å gi resultater på kort sikt og varer i 6-20 økter. Psykodynamiske, psykoanalytiske og eksistensielle terapier benyttes for lengre behandlinger på flere måneder eller til og med år. Siden vi er privatdrevet, er det ingen begrensninger i antall økter du kan få.