Hver terapitime er unik. Det finnes ingen mal. Vi setter av tid til deg og hva vi snakker om, vil variere i forhold til dine behov. Du står fritt til å diskutere hva du vil, fra hverdagslige hendelser, dilemmaer, følelser, tanker, anger, ambisjoner, minner og drømmer. Din psykolog vil tilby deg et trygt og åpent miljø til å utforske dine problemer og arbeide mot forbedring.

Hvis du foretrekker å tilnærme deg dine utfordringer på en mer praktisk måte, kan ISTD være et godt valg.