Det finnes en rekke etablerte terapeutiske tilnærminger. Disse inkluderer humanistisk terapi (også kjent som person-sentrert), psykodynamisk psykoterapi, psykoanalytisk, eksistensielle, gestalt, kognitiv analytisk terapi og kognitiv atferdsterapi. Du kan ha en ideen om at en bestemt tilnærming ville være egnet til deg. Hvis ikke, finner du ut dette sammen psykologen på første konsultasjon/time.