Regularitet er viktig for produktiv terapeutisk arbeid. Ukentlige behandlinger resulterer i gradvis og jevn fremgang. I noen tilfeller vil en psykolog anbefale to eller flere behandlinger per uke, hvis dere begge anser det fordelaktig og nødvendig.