Dersom du har privat helseforsikring dekkes vanligvis 10 psykologkonsultasjoner.

Behandlingsforsikringer via arbeidsgiver dekker vanligvis 10 timer psykologbehandling. Storebrand, Tryg, If, Gjensidige, Sparebanken 1, Vertikal (seks konsultasjoner) har slike forsikringer.