All terapi er konfidensiell og psykologer har taushetsplikt i alt sitt terapeutiske arbeid.

Med dette menes at det som tas opp med en psykolog ikke fortelles videre uten at det på forhånd er godkjent av klienten, verken til klientens familie/venner, helsevesen, politi, skole eller sosialkontor.

Det eneste unntaket fra taushetsplikten er dersom det foreligger åpenbar fare for klienten eller andres liv, eller dersom barn lider under alvorlig omsorgssvikt.