Kognitiv terapi

Kognitiv terapi, metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi – dysfunksjonelle tankemønstre opprettholder angst og depresjon. Forskjellige kognitive og metakognitive metoder (Jeffrey Young, Adrian Wells) lærer oss hvordan vi skal tenke annerledes for å få bedre liv. Metodene har innvirkning på selve hjernens funksjon og struktur (psychotherapy does change the brain-søk på google). Motargumentering kan hjelpe mange (kognitiv terapi), avledning og metakognitive spørsmål hjelper andre (metakognitiv terapi).

For mange med angstlidelser er det ikke bare viktig å lære seg til å tenke annerledes, man må eksponere seg for det man er redd for (eksponering og respons prevensjon). Angstlidelsens natur er ofte unnvikelse. Angst for angsten fører til at man unnviker det man er redd for. Eksponeringshierarkier planlegges i psykologtimene, og klienten jobber med å eksponere seg, samt jobber med å endre tankemønstre, mellom timene.