Om terapi

Avhengig av problemstillingen du søker terapi for, vil behandlingsforløpene variere. Ved avgrensede problemstillinger og symptombehandling vil man ofte ikke ha behov for mer enn 5-6 timer. Hvis man trenger å sortere og få hjelp til å ta en viktig livsavgjørelse, kan en time eller to være nok. Ved mer dyptgående problemstillinger kan et lengre terapeutisk løp være veien å gå. Jeg er veldig opptatt av at den terapeutisk relasjonen er en arbeidende relasjon, og ikke en relasjon der klienten har blitt avhengig av terapeuten.