The ‘Kurs i ledelse og gjennomslagskraft’ is based on the method of professor Robert Cialdini (Arizona State University) and held by Catherine Moestue and Anniken Fjelberg.