Akademiske Artikler

PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire

Test Personality Diagnostic Questionnaire-4/4+ (PDQ-4/PDQ-4+) Forfattere – Copyright Hyler, 1994; Hyler et al., 1988 Copyright: Steven E. Hyler, engelsk versjon kan fritt lastes ned fra internett. Forfatter skal kontaktes før bruk innen forskning/ oversettelse igangsettes. Bruksområde DSM-IV akse II diagnoser (personlighetsforstyrrelse) Reliabilitet validitet Kappa coeff. (test- restest) .50-.60 som snitt, høyere for noen PD, uakseptabelt[…]

Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

Test M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju Forfattere – Copyright Lecrubier, et al., Paris Sheehan et al., Tampa, USA. Første versjon utkom i 1994. Copyright: Sheehan & Lecrubier. Bruksområde DSM-IV akse I diagnoser (symptomlidelsene). Kun screening. Ikke et fullgodt diagnostisk verktøy. Forfattere anbefaler å bruke DSM-IV ved endelig fastsettelse av diagnose. Dette begrenser nytteverdien i Norge[…]

MADRS

Test MADRS – Depression Rating Scale  Forfattere – Copyright Montgomery & Aasberg (1979). British Journal of Psychiatry, 134: 382-389. Copyright: Royal College of Psychiatrist, UK Bruksområde Brukes for å måle dybden i en depressiv tilstand og som hjelpemiddel til å følge opp en behandling. Ikke en diagnostisk skala. Krever kunnskap om depresjon og trening i[…]

Tester i bruk innen psykisk helsevern

Oversikten som følger er kun ment som en kort oppsummering av relevante parametre som er viktig å vurdere før en test tas i bruk. Testene er selektert fordi de enten brukes i utstrakt grad i psykisk helsevern, eller de anbefales brukt av kliniske psykologer og nevropsykologer for kartlegging av klinisk psykologiske og nevrokognitive problemer hos[…]