Vil min psykolog være tilgjengelig for meg i en krise?

Psykologen vil være tilgjengelig for deg til din avtalte tid.

Psykologen er ikke i stand til å tilby beredskap og du må søke andre ressurser for hjelp under en krise. I slike tilfeller bør du kontakte fastlegen din eller om nødvendig nødetatene.

Psykiatrisk legevakt i Oslo

(hverdager 16 – 22, helg og helligdager 12 – 20. Julaften 12-16, 1. juledag 12-20 og nyttårsaften 12-18. telefon 116 117

Mental Helses Hjelpetelefon
(hele døgnet)
telefon 116 123