Vil min terapi være konfidensiell?

All terapi er konfidensiell og psykologer har taushetsplikt i alt sitt terapeutiske arbeid. 

Med dette menes at det som tas opp med en psykolog ikke fortelles videre uten at det på forhånd er godkjent av klienten, verken til klientens familie/venner, helsevesen, politi, skole eller sosialkontor.

Kan en psykolog bryte taushetsplikten?

Det eneste unntaket fra taushetsplikten er dersom det foreligger åpenbar fare for klienten eller andres liv, eller dersom barn lider under alvorlig omsorgssvikt.


Psykologen i Oslo svarer på dine spørsmål. Spør i kommentarfeltet eller bruk kontaktskjemaet. Psykologen svarer ved første anledning.

Vi publiserer ikke noen etternavn (kun fornavn) eller informasjon som kan identifisere deg som spør.