MADRS

BJPsych

Test

MADRS – Depression Rating Scale 

Forfattere – Copyright

Montgomery & Aasberg (1979). British Journal of Psychiatry, 134: 382-389. Copyright: Royal College of Psychiatrist, UK

Bruksområde

Brukes for å måle dybden i en depressiv tilstand og som hjelpemiddel til å følge opp en behandling. Ikke en diagnostisk skala. Krever kunnskap om depresjon og trening i intervjuteknikk. 

Reliabilitet validitet

Kutteskårer ikke basert på norm grupper, men klinisk skjønn. Få validitetsstudier, en studie viser at alle symptomene i MADRS tilstede i 70% av diagnostisert deprimerte (Davidson et al. 1986, Acta Psychiatr Scand 74: 544-548)

Norsk oversettelse

Ulrik Malt har oversatt etter godkjente prosedyrer, Royal College of Psychiatrists har copyright rettighetene også til den norske oversettelsen

Verdi

Ingen manual tilgjengelig. Kan brukes fritt av det enkelte helsepersonell i klinikk og til forskning. Usikker nytteverdi i spesialisthelsetjenesten. Brukes nok i utstrakt grad diagnostisk, og det er feilbruk.

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 1

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 1
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 1

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 2

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 2
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 2

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 3

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 2
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, Side 3
MADRS