Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

personlighetstest

Test

M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

Forfattere – Copyright

Lecrubier, et al., Paris Sheehan et al., Tampa, USA. Første versjon utkom i 1994. Copyright: Sheehan & Lecrubier.

Bruksområde

DSM-IV akse I diagnoser (symptomlidelsene). Kun screening. Ikke et fullgodt diagnostisk verktøy. Forfattere anbefaler å bruke DSM-IV ved endelig fastsettelse av diagnose. Dette begrenser nytteverdien i Norge (ICD-10) utover forskning.

Reliabilitet validitet

Data på reliabilitet og validitet er ikke gjengitt i den norske oversettelsen.

Norsk oversettelse

Leiknes, Leganger, Malt E.A og Malt, U. har oversatt etter tillatelse fra forfatterne/ rettighetsinnehaverne. Forskere og klinikere kan fritt kopiere tester for eget bruk innen klinikken og til forskningsformål.

Verdi

Basert på DSM-IV, i Norge bruker vi ICD-10 systemet. Begrenset verdi for erfarne klinikere som kan bruke ICD-10 direkte, høy falsk positiv rate i klinisk praksis, bør ikke brukes av uerfarne eller ukvalifisert helsepersonell. For uerfarne, bedre å få opplæring av veileder direkte på ICD-10.

Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju