PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire

personlighetstest

Test

Personality Diagnostic Questionnaire-4/4+ (PDQ-4/PDQ-4+)

Forfattere – Copyright

Hyler, 1994; Hyler et al., 1988

Copyright: Steven E. Hyler, engelsk versjon kan fritt lastes ned fra internett. Forfatter skal kontaktes før bruk innen forskning/ oversettelse igangsettes.

Bruksområde

DSM-IV akse II diagnoser (personlighetsforstyrrelse)

Reliabilitet validitet

Kappa coeff. (test- restest) .50-.60 som snitt, høyere for noen PD, uakseptabelt lave for andre, internal consistency .60 for de fleste PD skalaene. Validitet: I flere studier, lave korrelasjoner med semistrukturert klinisk intervju. Høy falsk positiv rate og for mange personlighetsforstyrrel sediagnoser per individ sammenliknet med semistrukturerte intervjuer.

Norsk oversettelse

Norsk oversettelse i bruk i Norge. Oversatt av Toril Dammen og Nina Aarhus Smeby i november 1994. Uvisst hvilke avtale oversetterne har hatt med forfatter, evt. hvilke oversettelsesprosedyrer som har blitt fulgt.

Verdi

Basert på DSM-IV kartlegging av personlighets- forstyrrelser, høy falsk positiv rate: for mange pasienter blir identifisert som personlighetsforstyrret, og testen identifiserer ukorrekt for mange typer personlighetsforstyrrel ser i samme pasient. Kan likevel være sensitiv til å identifisere personlighets- problematikk /ikke personlighets- problematikk

PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire
PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire