depresjon

MADRS

Test MADRS – Depression Rating Scale  Forfattere – Copyright Montgomery & Aasberg (1979). British Journal of Psychiatry, 134: 382-389. Copyright: Royal College of Psychiatrist, UK Bruksområde Brukes for å måle dybden i en depressiv tilstand og som hjelpemiddel til å følge opp en behandling. Ikke en diagnostisk skala. Krever kunnskap om depresjon og trening i[…]

Our Gloomy Sundays

Friedrich Nietzsche once said: “Everyone who has ever built anywhere a ‘new heaven’ first found the power thereto in his own hell.» Everyone who has ever built anywhere a ‘new heaven’ first found the power thereto in his own hell. Friedrich Nietzsche At life’s crossroads we ask ourselves who we have become? At life’s crossroads[…]