Diagnose

PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire

Test Personality Diagnostic Questionnaire-4/4+ (PDQ-4/PDQ-4+) Forfattere – Copyright Hyler, 1994; Hyler et al., 1988 Copyright: Steven E. Hyler, engelsk versjon kan fritt lastes ned fra internett. Forfatter skal kontaktes før bruk innen forskning/ oversettelse igangsettes. Bruksområde DSM-IV akse II diagnoser (personlighetsforstyrrelse) Reliabilitet validitet Kappa coeff. (test- restest) .50-.60 som snitt, høyere for noen PD, uakseptabelt[…]

Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

Test M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju Forfattere – Copyright Lecrubier, et al., Paris Sheehan et al., Tampa, USA. Første versjon utkom i 1994. Copyright: Sheehan & Lecrubier. Bruksområde DSM-IV akse I diagnoser (symptomlidelsene). Kun screening. Ikke et fullgodt diagnostisk verktøy. Forfattere anbefaler å bruke DSM-IV ved endelig fastsettelse av diagnose. Dette begrenser nytteverdien i Norge[…]