Montgomery

MADRS

Test MADRS – Depression Rating Scale  Forfattere – Copyright Montgomery & Aasberg (1979). British Journal of Psychiatry, 134: 382-389. Copyright: Royal College of Psychiatrist, UK Bruksområde Brukes for å måle dybden i en depressiv tilstand og som hjelpemiddel til å følge opp en behandling. Ikke en diagnostisk skala. Krever kunnskap om depresjon og trening i[…]