PDQ-4

PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire

Test Personality Diagnostic Questionnaire-4/4+ (PDQ-4/PDQ-4+) Forfattere – Copyright Hyler, 1994; Hyler et al., 1988 Copyright: Steven E. Hyler, engelsk versjon kan fritt lastes ned fra internett. Forfatter skal kontaktes før bruk innen forskning/ oversettelse igangsettes. Bruksområde DSM-IV akse II diagnoser (personlighetsforstyrrelse) Reliabilitet validitet Kappa coeff. (test- restest) .50-.60 som snitt, høyere for noen PD, uakseptabelt[…]

Tester i bruk innen psykisk helsevern

Oversikten som følger er kun ment som en kort oppsummering av relevante parametre som er viktig å vurdere før en test tas i bruk. Testene er selektert fordi de enten brukes i utstrakt grad i psykisk helsevern, eller de anbefales brukt av kliniske psykologer og nevropsykologer for kartlegging av klinisk psykologiske og nevrokognitive problemer hos[…]