Symptomlidelsene

Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

Test M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju Forfattere – Copyright Lecrubier, et al., Paris Sheehan et al., Tampa, USA. Første versjon utkom i 1994. Copyright: Sheehan & Lecrubier. Bruksområde DSM-IV akse I diagnoser (symptomlidelsene). Kun screening. Ikke et fullgodt diagnostisk verktøy. Forfattere anbefaler å bruke DSM-IV ved endelig fastsettelse av diagnose. Dette begrenser nytteverdien i Norge[…]