Affektbevissthetsintervju

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Affektbevissthetsintervju Psykolog Oslo
Affektbevissthetsintervju – Psykologen i Oslo

Utviklet av professor Jon Monsen ved Universitetet i Oslo. Opplæring i metoden krever 2årig videreutdanning. Intervjuet kartlegger klientens bevissthet om 11 sentrale følelser. Metoden har som mål å kartlegge klientens kjerneskript, affektbevissthet, dysfunksjonelle følelsesmønstre og atferdsmønstre, samt hjelpe klienten tåle følelsene sine bedre og oppnå mer vitalitet gjennom økt affektbevissthet.


Affektbevissthetsintervjuet (ABI)

11 følelser blir kartlagt, og klientens affektbevissthet blir skåret innenfor 4 forskjellige områder: Hvor oppmerksom er klienten på følelsens tilstedeværelse fysisk og/eller mentalt, tåler klienten følelsen eller kobles følelsen til andre følelser, klarer klienten å formidle følelsen til andre på en adekvat måte nonverbalt og verbalt. Klientens kjerneskript blir også avdekket, og klienten får grundig tilbakemelding vedrørende resultatene samt planlegging av veien videre. Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Kontakt Psykologen i Oslo