Hvordan mestre depresjon med Psykologen i Oslo

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Hvordan mestre depresjon med Psykologen i Oslo
Hvordan mestre depresjon – Psykologen i Oslo

Kan du være deprimert?‎

Opplever du at du har mistet håpet for fremtiden og gleden i hverdagen?

Føler du deg langt nede uten helt å vite hvorfor?

Har du mistet interessen og lysten til å gjøre ting?

Føler du deg nedstemt og trist?

Opplever du redusert energi og redusert tiltakslyst?


Opplever du at du er langt nede og ikke ser lyset i enden av tunnelen?

Fra tid til annen er det ikke unormalt om man opplever å føle seg trist, nedstemt, ulykkelig eller lei.  Negative følelser som dette kan til og med være svært forståelige reaksjoner på oppskakende eller stressende hendelser og opplevelser. Men det kan være vanskelig å føle slike negative følelser spesielt dersom man opplever at det ikke er noe grunn til å føle slik. Dette kan da være en nokså rar, frustrerende og kanskje til og med skremmende opplevelse. Hvis den negative sinnsstemningen vedvarer, kan det være tegn på depresjon.

Sett under ett er depresjon den nest mest vanlige psykiske lidelsen hos både barn, unge og voksne. I følge Folkehelseinstituttet, vil depresjon ramme en av fem i løpet av livet og en av ti i løpet av 12 måneder.


Depresjon påvirker én av fem

De vanligste symptomene på depresjon er:

 • Pessimisme og senket stemningsleie
 • Nedtrykthet, mangel på entusiasme og glede
 • Mangel på motivasjon og tap av opplevelse av mening og lykke i tilværelsen 
 • Manglende interesse for ting og andre mennesker
 • Vansker med hverdagslige gjøremål og rutiner
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritabilitet
 • Søvnproblemer
 • Sosial tilbaketrekning og isolasjon
 • Mangel på appetitt
 • Tap av sexlyst

Andre symptomer som ofte kan komme i tillegg:

 • Tendenser til å gråte
 • Selvmordstanker
 • Svekket selvfølelse
 • Selvbebreidelser og skyldfølelse

Depresjon

Det er ingen «quick fix» hvis man først lider av depresjon. Disse symptomene kan fortsette i uker og måneder, og har ofte en negativ påvirkning på helse, viktige relasjoner, studier og jobb

Hvordan kan jeg vite om jeg lider av depresjon?

Om du har flere av symptomene nedenfor, kan det være tegn på at du lider av depresjon: 

 • Du opplever meningsløshet
 • Problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Vanskeligheter med å ta beslutninger
 • Irritabilitet
 • Følelser av håpløshet, spesielt med tanke på fremtiden og veien videre
 • Mangel på interesse for aktiviteter som tidligere har vært lystbetonte
 • Sosial isolasjon
 • Problemer med å sove, våkner opp tidlig, eller sover mer enn normalt uten at det foreligger noe grunn til det
 • Fysiske symptomer som diffuse smerter, hodepine, mangel på energi
 • Skyld- og skamfølelse
 • Du gråter lett
 • Selvmordstanker

Hvordan få hjelp for depresjon?

Terapi er førstevalget hvis du lider av depresjon. Det er viktig raskt å kartlegge underliggende årsaker, tanke- og følelsesmønstre som bidrar og er med på å opprettholde depresjonen. Metakognitiv terapi er en behandlingsmetode som har vist gir god effekt ved depresjon. Fysisk aktivitet og sosial kontakt er også viktige ledd i en behandlingsplan.

Psykologen i Oslo

Depresjon er på toppen av WHOs liste over lidelser som fører til arbeidsuførhet

Sammen med psykologen vil du få profesjonell hjelp til å skreddersy og utvikle mestringsstrategier for å gjøre deg i stand til å håndtere depresjonen.  Et kortsiktig mål blir å få til rask symptomlette.

Psykologen vil også kunne hjelpe deg med veldokumenterte teknikker og verktøy slik at du vil være bedre i stand til å mestre nye utfordringer og vanskelige hendelser på en mer konstruktiv og positiv måte.

Kontakt Psykologen i Oslo