Interpersonlig terapi

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Interpersonlig terapi Psykolog Oslo
Interpersonlig terapi – Psykologen i Oslo

Interpersonal psychotherapy (Lorna Smith Benjamin, Harry Stack Sullivan) fokuserer på klientens mellommenneskelige problemer I lys av egen selvfølelse, selvaktelse. Mange av mine klienter har lav selvfølelse, mye selvforakt og lavt selvbilde. Dette påvirker hvordan de fungerer i mellommenneskelige situasjoner. Perfeksjonisme kan også være et karaktertrekk som mange sliter med, og som kan få store konsekvenser i relasjoner. Depresjon er en lidelse der interpersonlig terapi kan ha stor effekt. Forskning har vist at selv om mennesker med depresjon er en heterogen gruppe, er mangel på sosial kontakt et fellestrekk hos deprimerte. Hvordan fungere bedre interpersonlig blir da viktig for sosial fungering.


Interpersonlig terapi

Jeg jobber aktivt for å lære mine klienter forstå sine mellommenneskelige mønstre i lys av sin personlighet, fortid og mellommenneskelige erfaringer. Jeg bruker blant annet 5-faktor personlighetstest (BigFive) til å kartlegge personlighet (Åpenhet for erfaring, Planmessighet, Ekstroversjon, Nevrotisisme og Medmenneskelighet). Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Kontakt Psykologen i Oslo