Kognitiv og metakognitiv terapi

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Kognitiv og metakognitv terapi Psykolog Oslo
Kognitiv og metakognitv terapi – Psykologen i Oslo

Kognitiv terapi, metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi – dysfunksjonelle tankemønstre opprettholder angst, tvangstanker og depresjon. Forskjellige kognitive (Jeffrey Young) og metakognitive (Adrian Wells) metoder lærer oss hvordan vi skal tenke og respondere annerledes for å få bedre liv. Metodene har innvirkning på selve hjernens funksjon og struktur (psychiatrictimes.com). 

Men hva er forskjellen på kognitiv og metakognitiv terapi?

For mange med angstlidelser er det ikke bare viktig å lære seg til å tenke annerledes, man må eksponere seg for det man er redd for (eksponering og respons prevensjon). Angstlidelsens natur er ofte unnvikelse. Angst for angsten fører til at man unnviker det man er redd for. Eksponeringshierarkier planlegges i psykologtimene, og klienten jobber med å eksponere seg, samt jobber med å endre tankemønstre, mellom timene.

Kognitiv terapi fokuserer på innholdet i tanken, og på å endre de negative tankemønstrene til mer nøytrale eller positive tanker. Kognitiv restrukturering, «reframing», alternative hypoteser. Negative tanker fører til lav selvfølelse og selvbilde. Ved å tenke mer nøytralt eller positivt, får vi bedre selvfølelse og selvbilde.

Metakognitiv terapi fokuserer på å slippe tanken. Hvis tanken ikke hjelper, ikke er nyttig, hvorfor fortsette å gruble. Teknikker som tankeutsettelse og «ut av fokus» benyttes. En tanke er ikke fakta, og vi kan faktisk øve oss på ikke å respondere på en negativ tanke. Vi kontrollerer ikke om vi får en tanke, men vi kan lære oss til å håndtere tanker. Tanker er som skyer, de kommer en etter en. Og hvis vi lar tankene seile forbi, slipper vi å bruke så mye tid og energi på å gruble. Problemet er at vi tenker på temaer vi ikke får løst, det er feilkoblinger: Det er noe galt med meg eller det er en trussel jeg må bekymre meg om. Hvor lenge skal du tenke på om det er noe galt med deg, eller hvor lenge skal du bekymre deg over……Har du grublet/bekymret deg lenge nok nå? Virker det? Hvis problemet ikke kan løses ved at du bekymrer deg/grubler, hvorfor fortsette?


Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Jeg jobber aktivt for å lære mine klienter teknikker for å håndtere tankene sine. Øvelser, artikler og lydfiler er del av behandlingsforløpet.

Kontakt Psykologen i Oslo