Lederutvikling

Lederutvikling

Jeg har jobbet med mange ledere. La meg hjelpe deg med din lederutviklingsprosess.

Psykologspesialist Anne Selvik

Ledere møter mange utfordringer hver dag. For at en leder skal kunne fungere optimalt og lykkes, må lederen forstå sine medarbeidere. Da er det viktig å kunne forstå og være bevisst sine egne tanke- og følelsesmønstre. Mange ledere trenger også hjelp til stressmestring. Bevisstgjøring rundt egen personlighet, egne verdier og evne til å ta balanserte valg kommer også godt med i jobben som leder.

Hvis du som leder ønsker en slik bevisstgjøringsprosess, kan jeg hjelpe deg i din prosess. Psykologisk bevissthet og kunnskap kan være viktig for at du skal lykkes som leder, og for at du skal kunne oppnå ditt potensiale som leder.

Jeg bruker verktøy som affektbevissthetsintervjuet for å bli mer følelsesmessig bevisst. Metakognitive teknikker bruker jeg som stressmestringsverktøy, samt hjelp til å håndtere vanskelige tanker og følelser. Big Five for å kartlegge personlighet, samt diverse bevisstgjøringsprosedyrer (verdier, styrker, osv.). Alle verktøy er vitenskapelig fundert, og blir regelmessig brukt i lederutvikling.

Ta kontakt hvis du ønsker å se om dette kan hjelpe deg videre i din personlige lederutviklingsprosess.

Kontakt Psykologen i Oslo