Psykologspesialist Anne Selvik

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Anne Selvik er psykolog i Oslo sentrum med over 20 års psykoterapi erfaring

Psykologspesialist Anne Selvik

Velkommen til min hjemmeside, psykologen i Oslo. Mitt navn er Anne Selvik og jeg er psykologspesialist med over 25 års erfaring. Jeg har min psykologutdanning fra Oklahoma State University i USA og har tatt doktorgrad innenfor feltet personlighetstesting.


Min Psykologutdanning

Jeg er utdannet psykolog ved University of Oklahoma og Oklahoma State University (10 år). Den amerikanske psykologutdanningen er lang, og krever at man fullfører en doktorgrad (Ph.D.). Doktorgradsavhandlingen min omhandler personlighetstesting (MMPI-2; Minnesota Multiphasic Personality Inventory).


Min Psykologerfaring

Jeg har nå jobbet som psykolog i over 25 år. Erfaringene mine er varierte. I USA jobbet jeg på veteransykehus, og har behandlet veteraner fra 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen og Gulfkrigen. I Norge har jeg har jobbet som psykolog i det offentlige, vært leder på poliklinikk ved Tøyen Distriktspsykiatriske Senter, jobbet for Norsk Psykologforening og Statens Helsetilsyn. Jeg har tidligere undervist mye for Norsk Psykologforening og Universitetet i Oslo (etikk, helselover, terapeutiske metoder, psykologrollen, med mer). Jeg ble spesialist i klinisk psykologi, fordypning voksen, i år 2000. For å opprettholde spesialiteten kreves det omfattende videreutdanning i form av kurs og evt. undervisning.


Mitt hovedfokus er individualterapi

Hovedfokuset mitt nå er å jobbe med individualterapi. Jeg har hatt privatpraksis siden 2006. Jeg har stor oppmerksomhet på den terapeutiske relasjon samt metode. Jeg bruker et bredt spekter av terapeutiske metoder. Tilnærmingen min kalles eklektisk, det vil si at det er klientens problemstillinger, personlighet og psykologiske behov som avgjør hvilke metoder og tilnærming som anvendes. Jeg har videreutdanning i Metakognitiv terapi (Neokognitivt institutt, Danmark), traumebehandling (EMDR, Roger Solomon), Affektbevissthetsmetoden (2årig videreutdanning med Jon Monsen), Mindfulness (Viggo Johansen). Jeg har hele psykologutdanningen min fra USA. Under grunnutdanningen i USA var hovedfokus på kognitive metoder (Cognitive Behavioral Therapy). I USA hadde jeg praksis og turnustjeneste ved veteransykehus, og har bred erfaring med traumebehandling. Jeg var også del av beredskapsgruppen som fulgte opp overlevende og etterlatte etter terrorangrep i Oklahoma City da en bygning ble sprengt i april 1995.


Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Jeg jobber aktivt for å lære mine klienter teknikker for å håndtere tankene og følelsene sine. Øvelser, artikler og lydfiler er del av behandlingsforløpet.

Kontakt Psykologen i Oslo