Om terapi

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Terapi Psykolog Oslo
Hvis du har psykisk smerte og ønsker en endring i livet, kan en time gi deg svar på om dette kan være noe for deg. Psykologen i Oslo.

Avhengig av problemstillingen du søker terapi for, vil behandlingsforløpene variere. Ved avgrensede problemstillinger og symptombehandling vil man ofte ikke ha behov for mer enn 5-6 timer. Hvis man trenger å sortere og få hjelp til å ta en viktig livsavgjørelse, kan en time eller to være nok. Ved mer dyptgående problemstillinger kan et lengre terapeutisk løp være veien å gå. Jeg er veldig opptatt av at den terapeutisk relasjonen er en arbeidende relasjon, og ikke en relasjon der klienten har blitt avhengig av terapeuten.


Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Jeg jobber aktivt for å lære mine klienter teknikker for å håndtere tankene sine. Øvelser, artikler og lydfiler er del av behandlingsforløpet.

Kontakt Psykologen i Oslo