PTSD – behandling hos Psykologen i Oslo

Hos Psykologen i Oslo kan du finne hjelp for posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Vårt mål er å tilby trygge omgivelser der du kan arbeide med dine utfordringer og finne veien tilbake til en følelse av normalitet og indre fred.

Her kan du lese om hva PTSD innebærer, symptomer å se etter, ulike behandlingsmetoder, årsaker og svar på ofte stilte spørsmål om tilstanden.

Hva vil det si å ha PTSD?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk angsttilstand som kan oppstå etter å ha opplevd eller vært vitne til en traumatisk hendelse. Dette kan inkludere krig, naturkatastrofer, alvorlige ulykker, voldelige overgrep, eller andre hendelser som oppleves som ekstremt truende eller skremmende.

Personer med tilstanden kan oppleve en rekke intense, forstyrrende tanker og følelser relatert til deres traumer. PTSD kan oppstå umiddelbart etter hendelsen, eller noe kan trigge lidelsen lenge etter at traumet inntraff.

Behandling av PTSD i Oslo

Behandlinger for lidelsen kan inkludere psykoterapi, som metakognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), medikamenter for å lindre symptomer, samt støttegrupper.

Psykolog Anne Selvik har arbeidet med psykoterapi i over 25 år, og har lang erfaring med behandling av PTSD. Som psykolog er individualterapi hennes hovedfokus. Hun har psykologutdanning fra Oklahoma State University i USA og doktorgrad innenfor personlighetstesting.

Fyll inn kontaktskjema under om du har spørsmål eller ønsker å bestille time hos Psykologen i Oslo.

Se timepriser her

Ta kontakt med Psykologen i Oslo

Symptomer på PTSD

Symptomene på lidelsen kan variere, men inkluderer ofte:

 • Gjentatte, ufrivillige og påtrengende minner om hendelsen.
 • Mareritt eller forstyrrende drømmer relatert til traumet.
 • Flashbacks, hvor personen føler eller handler som om traumet skjer om igjen.
 • Alvorlig psykisk lidelse ved eksponering for lignende hendelser eller minner.
 • Unngåelse av steder, aktiviteter, eller mennesker som minner om traumet.
 • Negative endringer i tanker og humør assosiert med hendelsen.
 • Følelse av nummenhet eller frakobling fra andre.
 • Økt irritabilitet, sinneutbrudd, eller vanskeligheter med å konsentrere seg.

PTSD – behandling og hjelp

En psykolog kan tilby flere forskjellige behandlingsformer for PTSD. Behandlingsformene varierer i tilnærming og fokus, men alle har som mål å hjelpe klienter å håndtere sine symptomer, bearbeide traumer og forbedre livskvaliteten.

Kognitiv atferdsterapi (KAT)

Kognitiv atferdsterapi er en av de mest effektive behandlingsformene for tilstanden. Denne metoden fokuserer på sammenhengen mellom tanker, følelser, og atferd, og hjelper med å identifisere og endre destruktive tankemønstre som påvirker følelser og atferd.

Eksponeringsterapi

Kognitiv atferdsterapi kan inkludere eksponeringsterapi, hvor pasienten gradvis og kontrollert blir utsatt for minner og følelser relatert til traumet, for å redusere effekten av disse.

Narrativ eksponeringsterapi (NET)

Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en psykoterapeutisk metode designet for å hjelpe personer som har opplevd flere og komplekse traumatiske hendelser, ofte i kontekster av krig eller vold.

I NET arbeider terapeuten og klienten sammen for å konstruere en kronologisk fortelling av klientens livshistorie, med særlig fokus på traumatiske opplevelser. Gjennom å fortelle og bearbeide hendelsene i en strukturert og støttende kontekst, hjelper behandlingen å integrere traumene i deres livshistorie.

Stressinnoculation training (SIT)

Dette er en form for kognitiv atferdsterapi som fokuserer på å utvikle ferdigheter for å håndtere stress og angstsymptomer. SIT inkluderer stressmestringsteknikker som dyp pusting, muskelavslapning og positivt selvsnakk.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR er en relativt ny terapiform som hjelper pasienter å bearbeide traumatiske minner gjennom en strukturert prosess som inkluderer dirigerte øyebevegelser.

Medikamentell behandling

I noen tilfeller kan medikamenter være nyttige for å håndtere visse symptomer, som for eksempel alvorlig angst og depresjon. Dette kan omfatte antidepressiva eller andre medikamenter som er foreskrevet av kvalifisert helsepersonell. Selv om en psykolog ikke kan forskrive medisiner, kan de i samarbeid med en psykiater anbefale dette som en del av en behandlingsplan.

Støttegrupper

Deltakelse i støttegrupper kan gi verdifull sosial støtte og forståelse fra andre som har lignende opplevelser.

Årsaker til PTSD

Lidelsen kan utløses av enhver hendelse som en person opplever som overveldende eller traumatisk. Dette kan inkludere:

 • Militær kamp
 • Seksuelle overgrep
 • Vold
 • Alvorlige ulykker
 • Naturkatastrofer
 • Terrorangrep
 • Vitne til vold eller død

Ofte stilte spørsmål om posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse er en psykisk helsetilstand som utløses etter å ha opplevd eller vært vitne til en eller flere traumatiske hendelser. Dette kan inkludere krigshandlinger, naturkatastrofer, alvorlige ulykker, seksuelle overgrep eller andre voldelige hendelser.
Hvem som helst kan utvikle tilstanden, uavhengig av alder, kjønn, psykologi og sosial bakgrunn. Risikoen kan øke hvis man har direkte opplevd traume, vært vitne til det, eller har en nær relasjon til noen som har vært gjennom et traume.
Symptomer kan inkludere flashbacks, mareritt, alvorlig angst, unngåelsesatferd, negative tanker og følelser om seg selv eller andre, følelsesmessig nummenhet, irritabilitet, sinneutbrudd, og problemer med å sove.
Hvis du opplever symptomer som påvirker din daglige funksjon eller livskvalitet, er det viktig å søke profesjonell hjelp. En kvalifisert psykolog kan vurdere din tilstand og utarbeide en passende behandlingsplan.
Behandling kan inkludere psykoterapi, som kognitiv atferdsterapi (KAT), narrativ eksponeringsterapi (NET), stressinnoculation training (SIT), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), medikamentell behandling for å lindre symptomer, samt støttegrupper.
Behandlingstiden varierer fra person til person, avhengig av flere faktorer, inkludert traumets natur, personens generelle psykiske helse og hvilken behandling som brukes. Noen kan oppleve forbedring etter noen få måneder, mens andre kan trenge behandling over flere år.
Mange mennesker opplever betydelig forbedring og kan bli symptomfrie gjennom behandling. Fullstendig bedring er mulig, men prosessen kan variere betydelig fra person til person.
I noen tilfeller kan symptomene avta over tid uten behandling. Men uten faglig hjelp kan noen mennesker utvikle langvarige psykiske helseproblemer. Det er viktig å søke hjelp tidlig for å forhindre langvarige konsekvenser.
For å støtte noen med PTSD bør man lytte med et åpent sinn, tilby praktisk hjelp, oppmuntre til profesjonell hjelp og være tålmodig. Unngå å presse personen til å snakke om traumet hvis de ikke er klare.
Ja, barn kan også utvikle lidelsen etter å ha opplevd, vært vitne til, eller hørt om traumatiske hendelser. Symptomene kan manifestere seg annerledes hos barn, blant annet gjennom lek som gjenspeiler traumet, unormal avhengighet av voksne og utviklingsmessige tilbakeslag.
Akutt stresslidelse oppstår umiddelbart etter en traumatisk hendelse og varer fra noen dager til en måned. Tilstanden diagnostiseres når symptomene varer lengre enn en måned og har en mer langvarig effekt på personens liv.