Sinnemestring med psykologen i Oslo

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Sinnemestring med psykologen i Oslo
Sinnemestring – Psykologen i Oslo

Sinnemestring

Opplever du sinne uten helt å forstå hvorfor? Har du noen gang følt ukontrollerbart sinne? Opplever du at du ofte blir sint for bagateller og lar det gå utover andre mennesker? Eller når du blir sint, har du lett for å skrike til noen uten egentlig å ville det? Det er naturlig å bli sint til tider, tross alt, så er det en del av det å være menneske. Men som alle andre følelser, er det viktig å være i stand til å styre det slik at vi ikke sårer eller skader verken oss selv eller andre mennesker. I verste fall kan konsekvensene bli store. Hvis du tror at du sliter med ukontrollerbart sinne, kan det være på tide å vurdere å få profesjonell hjelp til sinnemestring.


Sinne mestring

for menn og kvinner som takler sinne på en usunn måte

Hvem trenger sinnemestring?

Det å føle sinne til tider er normalt og naturlig. Urettferdighet, krenkelser og utestengelser vil føre til en sinnereaksjon i de fleste av oss. I slike situasjoner gir det mening å verne om egen selvrespekt ved å sette grenser for hva man aksepterer eller ikke aksepterer. Problemet er at man ikke kommer så lang hvis man utagerer sitt sinne mot andre mennesker. Det vi ønsker å oppnå med vår sinnereaksjon, er at den andre skal forstå de har gjort noe galt og si unnskyld. Det vi får er at den vi blir sint på enten går til motangrep eller i forsvar. Hvis det er barna våre vi blir sint på, skremmer vi dem bare. Hvis sinne er i ferd med å påvirke din helse og ditt forhold til andre mennesker, kan det være til hjelp å søke profesjonell psykologhjelp.

Jeg kan hjelpe deg få bedre evne til å regulere sinnet ditt ved å bli mer bevisst, både følelsesmessig og tankemessig. Holdningsendring, teknikker (metakognitive teknikker), bedring av selvinnsikt og hjelp til følelsesregulering og følelsestoleranse (affektbevissthetsintervjuet) er noen av nøkkelordene i behandlingsforløpet. Min erfaring er at klienter i disse behandlingsforløpene ikke trenger mange timene.


Sinne mestring

Å vite hva som fører til sinne er et stort skritt i retning av å håndtere det.

Kontakt Psykologen i Oslo