Angstmestring med Psykologen i Oslo

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Sosial angstmestring med Psykologen i Oslo
Sosial angstmestring – Psykologen i Oslo

Sliter du med angst?

 • Skulle du ønske at du var mindre sjenert og redd i sosiale sammenhenger?
 • Har du opplevd gjentakende panikk, anspenthet og uro? Føler du deg ofte rastløs og føler deg «on edge»?
 • Opplever at du ofte og fort blir redd og frykter at noe skal skje uten helt å forstå hvorfor?
 • Sliter du til tider med irritabilitet og utålmodighet, kanskje svimmelhet og døsighet?
 • Hender det at du får uregelmessig hjerterytme (palpitasjoner ) og fort blir kortpustet i situasjoner du ikke helt forstår hvorfor?

Angst er kanskje den vanligste årsaken til at folk oppsøker psykolog. Sett under ett er angstlidelser den vanligste psykiske lidelsen hos både barn, unge, voksne og eldre.


1 av 4 rammes av angstlidelser

I følge FolkehelseInstituttet vil en fjerdedel av befolkningen rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og ca. 15 % i løpet av et år. Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst, enten forbundet med bestemte objekter eller situasjoner (fobiske angstlidelser) eller i en mer ubestemt form preget av vedvarende bekymringer, motoriske spenninger og påvirkning av kroppslige funksjoner (generalisert angst). Panikkangst karakteriseres av plutselige angstanfall. Angstlidelser, depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste psykiske lidelsene i den norske befolkningen (fhi.no).

Vi har alle opplevd stressende situasjon som førte til at vi ble engstelige. Slike reaksjoner er normale når man opplever å bli engstelig og føler angst for noe.  Heldigvis, for de fleste av oss, er disse følelsene helt naturlige under visse omstendigheter og forekommer ikke så ofte. Sliter du med symptomer på angst, kan du oppleve at slike følelser oppstår regelmessig og kan slå til når som helst og når du minst forventer det. Panikk og angst kan forårsake betydelig ubehag og kan oppleves som svært skremmende og stressende. Mange opplever å bli svært skremt og føler seg maktesløs og opplever en mangel på kontroll.


Hva er de vanligste symptomene på angst?

 • rastløshet og uro
 • Følelse av frykt (uten å klare å skille mellom reell og ikke reell frykt)
 • irritabilitet og utålmodighet
 • svimmelhet og hodepine
 • Døsighet og tretthet
 • Uregelmessig hjerterytme (palpitasjoner )
 • Kortpustethet
 • søvnproblemer

Angst kan også produsere svært ubehagelige bivirkninger som blant annet svette, indre spenning i kroppen man ikke klarer å kvitte seg med, panikk og unnvikelsesatferd. Hvis slike intense og ubehandlede symptomer vedvarer over tid,  kan det i verste fall føre til store problemer i relasjoner, på jobb, og generelt påvirke opplevelser av trygghet og velvære i hverdagen.

Angst er hovedsymptomet for mange lidelser som sosial fobi, agorafobi, generalisert angstlidelse, panikkangst, tvangslidelser (OCD), fobier og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).


Angstrelaterte problemer du kan få hjelp med:

 • Generelle bekymringer, frykt og uro
 • Generell angst
 • Sosial angst
 • panikkanfall og panikklidelse
 • Generell nervøsitet
 • prestasjonsangst
 • Sjenerthet og skyhet
 • Seksuell Angst

Hvordan kan terapi hjelpe med angstproblemer?

Terapi og rådgivning kan hjelpe deg mestre symptomer på angst ved å kartlegge og utforske både underliggende årsakene og de ​​faktorene som opprettholder symptomer på angst.

Hvis du lider av flere av disse symptomene, kan du dra nytte av rådgivning og psykoterapi for å hjelpe deg håndtere angsten din.


Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Jeg jobber aktivt for å lære mine klienter teknikker for å håndtere tankene og følelsene sine. Øvelser, artikler og lydfiler er del av behandlingsforløpet.

Kontakt Psykologen i Oslo