Tester i bruk innen psykisk helsevern

personlighetstest

Oversikten som følger er kun ment som en kort oppsummering av relevante parametre som er viktig å vurdere før en test tas i bruk.

Testene er selektert fordi de enten brukes i utstrakt grad i psykisk helsevern, eller de anbefales brukt av kliniske psykologer og nevropsykologer for kartlegging av klinisk psykologiske og nevrokognitive problemer hos mennesker med psykiske lidelser, eller de brukes av mange helsepersonellgrupper for symptomkartlegging av psykiske lidelser. Listen er ikke uttømmende. Flere tester som i utgangspunktet var selektert for inklusjon her, ble etter hvert eksludert fordi de relevante parametre som oppsummeres her var for vanskelig tilgjengelig gitt tidsrammene for og omfanget av dette oppdraget.

Testene som vil vurderes i forhold til en rekke parametre, inkludert reliabilitet og validitet, er:

 • MADRS
 • PDQ-4
 • MINI
 • SCID/SCID-II/SCID-D
 • Beck: BDI/BAI
 • WCST
 • Raven
 • Rorschach
 • MMPI-2
 • PANSS
 • SCL-90-R
 • IIP 
 • NEO-PI-R
 • MCMI-III
 • CVLT-II
 • WAIS-III

MADRS; Montgomery- Aasberg Depression Rating Scale 

MADRS; Montgomery- Aasberg Depression Rating Scale
MADRS

M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju
MINI

Personality Diagnostic Questionnaire-4/4+ (PDQ-4/PDQ-4+)

Personality Diagnostic Questionnaire-4
PDQ-4

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I)

SCID-I
SCID-I

Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II)

SCID-II
SCID-II

Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders-Revised (SCID-D-R)

SCID-D-R
SCID-D-R

Global Assessment of Functioning (GAF)/ Global Assessment Scale (GAS)

GAS
GAS

Beck Depression Inventory-II

Beck Depression Inventory-II
Beck Depression Inventory-II

Beck Anxiety Inventory

Beck Anxiety Inventory
Beck Anxiety Inventory

Wisconsin Card Sorting Test

Wisconsin Card Sorting Test
Wisconsin Card Sorting Test

Raven Progressive Matrices; Standard, Advanced, Coloured

Raven Progressive Matrices; Standard, Advanced, Coloured
Raven Progressive Matrices; Standard, Advanced, Coloured

Rorschach Inkblots (Exner’s Comprehensive System)

Rorschach Inkblots
Rorschach Inkblots

Thematic Apperception Test (TAT)

TAT
TAT

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2

MMPI-2
MMPI-2

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)

Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS)
PANSS

Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R)

SCL-90-R
SCL-90-R

Inventory of Interpersonal Problems (IIP) – Inventory of Interpersonal Problems-Circumplex Scales (IIP-C) 

IIP
IIP

NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R)

NEO-PI-R
NEO-PI-R

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III)

MCMI-III
MCMI-III

CVLT-II

CVLT-II
CVLT-II

Wechsler Adult Intelligence Scale-III (WAIS-III)

WAIS-III
WAIS-III
Tester i bruk innen psykisk helsevern