Traumebehandling/EMDR

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Traumebehandling Psykolog Oslo
Traumebehandling – Psykologen i Oslo

EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en anerkjent traumebehandlingsmetode utviklet av amerikanske Francine Shapiro. Jeg fikk min opplæring her i Norge av Roger Solomon. Metoden innebærer at man aktiverer vonde minner, bearbeider disse gjennom visualiseringsmetoder samtidig som man stimuleres bilateralt (lysstråle/pulsator). Forskning har vist at det som er det essensielle ved effektive traumebehandlingsmetoder er at vonde minner hentes frem, sanseinntrykk, tanker og følelser knyttet til minnene blir bearbeidet, og ny informasjon om det vonde blir integrert.


Traumebehandling/
EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing) er en av verdens mest brukte traumebehandlingsmetoder. Den har et solid vitenskapelig fundament, og er en av 4 anbefalte behandlingsmetoder (best practice guidelines) for PTSD (posttraumatisk stresslidelse) i USA. Metoden er basert på REM søvn (Rapid Eye Movement) prinsipper. I REM søvn er teorien at vi da bearbeider overlevelsesbasert materiale (det er da vi drømmer/har mareritt). I tillegg til EMDR jobber jeg aktivt for å lære mine klienter teknikker for å håndtere vonde tanker og følelser som kommer i kjølevannet av vonde opplevelser. Øvelser, artikler og lydfiler er del av behandlingsforløpet. Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Kontakt Psykologen i Oslo