Utbrenthet – behandling hos Psykologen i Oslo

Noen opplever å bli sliten og utmattet tilsynelatende uten grunn. Det kan være et tegn på utbrenthet. Dette er en tilstand som kan ramme alle, uavhengig av yrke eller livssituasjon.

Utbrenthet er komplekst og krever langt mer enn en enkel løsning. Anne Selvik har omfattende erfaring med terapi for utbrenthet, og strategier som adresserer både umiddelbare symptomer og styrker dine ferdigheter for å håndtere fremtidige utfordringer.


Hva vil det si å være utbrent?

Utbrenthet er en tilstand av fysisk, emosjonell og mental utmattelse forårsaket av langvarig og intens stress. Det kan oppstå når du føler deg overveldet, emosjonelt tom og ute av stand til å møte konstante krav.

Utbrenthet reduserer produktiviteten, tapper energien din og etterlater følelsen av hjelpeløshet, håpløshet, kynisme og raseri. Til slutt kan du føle at du ikke har mer å gi.

Behandling av utbrenthet i Oslo

Anne Selvik er psykologspesialist med over 25 års erfaring. Selvik jobber mye med klienter som lider av utbrenthet, og som psykolog er individualterapi hennes hovedfokus. Hun har psykologutdanning fra Oklahoma State University i USA og doktorgrad innenfor personlighetstesting.

Fyll inn kontaktskjema under om du har spørsmål eller ønsker å bestille time hos Psykologen i Oslo.

Se timepriser her.


Ta kontakt med Psykologen i Oslo

Symptomer på utbrenthet

Symptomer på utbrenthet inkluderer følelser av tomhet, manglende motivasjon, irritabilitet, fysisk ubehag som kvalme i forkant av jobb eller hodepine og muskelsmerter. Du kan også oppleve mindre effektivitet og konsentrasjon for gjennomføring av oppgaver, samt redusert følelse av prestasjon.

Andre tegn er negativitet eller kynisme knyttet til jobb eller andre forpliktelser og økende grad av utmattelse tilknyttet disse. Angstfulle eller depressive følelser kan også være symptomer på utbrenthet.

Utbrenthet – behandling og hjelp

Behandling av utbrenthet fokuserer ofte på stresshåndtering, å finne strategier for å håndtere arbeidsbelastning, forbedre arbeidsmiljøet, samt psykoterapi for å adressere de underliggende årsakene til stress.

Det er flere metoder en psykolog sammen med klient kan bidra med for å forebygge eller behandle utbrenthet.

Forebygging av utbrenthet

Ved å søke hjelp som forebygging av utbrenthet, eller tidlig i prosessen, kan du identifisere og endre arbeidsrelaterte og personlige stressfaktorer. Dette kan inkludere å jobbe med tidshåndtering, mål- og grensesetting og utvikle bedre balanse mellom arbeid og privatliv. En psykolog kan bidra til å legge grunnlaget for en sunnere tilnærming til arbeid og personlige forpliktelser.

Stress og utbrenthet kan også være risikofaktorer for utvikling av psykiske helseproblemer, som angst og depresjon. Tidlige tiltak kan bidra til å forhindre at disse utvikler seg og blir mer alvorlige.

Utvikling av stressmestringsteknikker

En psykolog kan veilede deg gjennom ulike stressmestringsteknikker og tilnærminger, som mindfulness, avslapningsteknikker eller kognitive strategier for å håndtere stressende tanker og situasjoner mer effektivt.

Bedre selvinnsikt

Tidlig veiledning kan bidra til å øke din selvinnsikt rundt egne stressutløsere, reaksjonsmønstre og hvordan du håndterer press. Dette er viktige verktøy for å gjøre nødvendige endringer i hverdagen og hvordan du håndterer utfordringer i livet.

Støtte og validering

Å snakke med en profesjonell gir en trygg plattform for å uttrykke følelser og tanker. Dette kan i seg selv være terapeutisk og gi en følelse av lettelse og støtte. Å vite at du ikke er alene om å oppleve stress og utbrenthet kan være svært styrkende.

Personlig og profesjonell utvikling

Veiledning kan også fokusere på personlig og profesjonell utvikling, hjelpe deg å klargjøre dine verdier og mål, og styrke din evne til å ta beslutninger som er i tråd med disse.

Å søke profesjonell hjelp er en investering i din egen helse og velvære.

Årsaker til utbrenthet

Utbrenthet er ofte forårsaket av langvarig stress, enten fra arbeidslivet eller i situasjoner med kronisk personlig stress. Det er ikke bare knyttet til fysisk utmattelse, men også til emosjonell utmattelse, en følelse av nedsatt prestasjon og tap av personlig identitet.

Noen personlighetstrekk, som perfeksjonisme, kontrollbehov eller høye forventninger til egne resultater kan øke risikoen for å bli utbrent. Personer som strever med å sette grenser eller som har en tendens til å ta på seg for mye ansvar, er også mer utsatt.

Årsaker til utbrenthet – jobb og arbeidsliv

Flere vanlige stressfaktorer forbundet med jobb kan forårsake eller bidra til utbrenthet:

 • Høye krav: Arbeidsplasser med høye krav, urealistiske forventninger, stramme tidsfrister, eller for mye arbeid kan bidra til utbrenthet. Dette er spesielt vanlig i jobber som krever konstant oppmerksomhet til detaljer, lange arbeidstimer, eller hvor det er lite kontroll over arbeidsoppgaver.
 • Mangel på kontroll: Følelsen av manglende kontroll over arbeidssituasjonen, inkludert jobbsikkerhet, arbeidsmengde og beslutningsprosesser kan føre til økt stress.
 • Utilstrekkelig belønning: Manglende anerkjennelse eller belønning (finansielt, sosialt eller institusjonelt) for arbeidet som utføres kan redusere motivasjonen og føre til følelser av apati og manglende motivasjon.
 • Uklare jobbroller: Når ansatte er usikre på hva deres jobb innebærer eller hvordan deres suksess blir målt, kan det føre til stress og usikkerhet, som igjen kan bidra til utbrenthet.
 • Dårlige sosiale relasjoner: Manglende støtte fra kollegaer og ledere, samt mobbing og konflikter på arbeidsplassen kan forverre belastningen du opplever.
 • Ubalansert arbeid og privatliv: Når jobben tar så mye tid og energi at det går utover tiden med familie og venner, avslapning og fritidsaktiviteter, kan det føre til utbrenthet.
 • Manglende tilpasning mellom individ og jobb: Når arbeidet resonnerer dårlig med en persons interesser, ferdigheter eller verdier kan det føre til økt stress.
 • Manglende mening i arbeidet: Å føle at arbeidet man gjør ikke er meningsfylt eller bidrar positivt, kan oppleves som demotiverende og energitappende.

Årsaker til utbrenthet – sosialt og personlig liv

Utbrenthet oppstår også uavhengig av jobb- og arbeidsrelaterte faktorer. Flere aspekter av personlig liv og sosiale omstendigheter kan bidra til tilstanden. 

Vanlige bidragsytere eller årsaker til utbrenthet forbundet med sosialt og personlig liv:

 • Høye forventninger: Personer som stiller urealistisk høye krav til seg selv, streber etter perfeksjonisme eller har en tendens til selvoppofrelse, kan være mer utsatt for utbrenthet.
 • Forventningspress: Samfunnsmessige eller familiebaserte forventninger om å prestere, være feilfrie eller oppfylle bestemte roller kan være overveldende og skape et konstant press som fører til utbrenthet.
 • Omsorgsbyrde: Personer som har ansvar for langvarig omsorg for familiemedlemmer, eksempelvis tar seg av nære slektninger med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger, kan oppleve høy grad av stress og utmattelse.
 • Personlige relasjoner: Konflikter i personlige relasjoner, enten med partner, familie, venner eller andre nære relasjoner, kan være kilde til betydelig stress.
 • Økonomisk stress: Økonomiske problemer som gjeld, lav inntekt eller usikkerhet om økonomisk fremtid kan føre til kronisk stress og utbrenthet.
 • Kronisk sykdom: Å leve med en kronisk sykdom, enten selv eller som pårørende til noen med en slik tilstand, kan oppleves som en konstant stressfaktor.
 • Mangel på støtte: Mangel på et støttende sosialt nettverk kan gjøre det vanskeligere å håndtere stress og føre til følelser av isolasjon og ensomhet.
 • Livsendringer: Store livsendringer som skilsmisse, dødsfall i familien og andre store forandringer kan være betydelige stressfaktorer.
 • Manglende balanse mellom aktivitet og hvile: En livsstil som mangler tilstrekkelig hvile, avslapning og egentid kan over tid føre til utmattelse og utbrenthet.

For å forebygge og håndtere utbrenthet er det viktig å anerkjenne og adressere de underliggende årsakene. Dette kan inkludere å bruke stressmestringsteknikker, skape bedre balanse mellom arbeid og fritid, og søke profesjonell hjelp.

Ofte stilte spørsmål om utbrenthet

Utbrenthet oppstår som en følge av langvarig eksponering for stressfaktorer, spesielt når disse føles overveldende og når individet mangler tilstrekkelige ressurser eller strategier for å håndtere dem. Det er flere grunner til at mennesker blir utbrent, og involverer ofte en kombinasjon av personlige, profesjonelle og sosiale faktorer.
Når du opplever utbrenthet er det viktig å ta skritt for å adressere tilstanden. Dette kan inkludere å ta en pause fra stressfaktorene, søke støtte fra familie, venner eller profesjonelle og gjøre endringer i din livsstil og arbeidsvaner.
Det finnes flere tiltak som kan hjelpe mot utbrenthet: • Søke profesjonell hjelp: En psykolog kan hjelpe deg med å utvikle strategier for å håndtere stress og å endre situasjoner som forårsaker utbrenthet. • Grensesetting: Lære deg å sette grenser og si nei til oppgaver som overstiger din kapasitet. • Prioritere selvpleie: Sørg for god søvn, sunn ernæring, regelmessig fysisk aktivitet, og tid til avslapning. • Endre perspektiv: Forsøk å finne mening i jobben din eller daglige aktiviteter, og fokuser på de positive aspektene.
Å komme seg fra utbrenthet krever tid og innsats. Viktige skritt er å identifisere og adressere de underliggende årsakene, lære stressmestringsteknikker og gradvis bygge opp din fysiske og emosjonelle energi.
For å forebygge utbrenthet er det viktig å gjenkjenne risikofaktorene tidlig og ta skritt for å håndtere dem, enten på egenhånd eller med hjelp fra en profesjonell. Dette kan blant annet inkludere: • Endring av arbeidsmiljø. • Forbedre balansen mellom arbeid og fritid. • Kjenne egne grenser og ikke overbelastes med for mange oppgaver. • Skape en god balanse mellom arbeid og fritid. • Stressmestringsteknikker som meditasjon, yoga, eller dyp pust. • Støttende sosialt nettverk. Profesjonell hjelp og veiledning tidlig i prosessen kan være svært gunstig når man står overfor stress, utbrenthet eller andre psykologiske utfordringer. Å ta proaktive skritt før problemene blir alvorlige kan bidra til å forhindre at situasjonen forverres og kan hjelpe deg å utvikle effektive strategier for å håndtere stress og utfordringer på en sunn måte.
Gjenoppretting av energi etter utbrenthet blant annet inkludere: • Regelmessig fysisk aktivitet: Øvelser, selv milde former som turgåing, kan forbedre energinivået og redusere stress. • Nok hvile: Sørg for å få nok søvn hver natt og ta pauser gjennom dagen. • Næringsrik mat: Et balansert kosthold kan øke energinivået og generelt velvære.
Å håndtere utbrenthet krever en bevisst innsats for å gjøre endringer i hvordan du nærmer deg arbeid og dagligliv. Det er viktig å anerkjenne problemet og ta proaktive skritt for å ta vare på din fysiske og mentale helse. Behandling av utbrenthet kan blant annet inkludere: • Psykoterapi: Terapiformer som kognitiv atferdsterapi kan hjelpe deg å endre tankemønstrene som bidrar til utbrenthet. • Livsstilsendringer: Endringer i din daglige rutine og arbeidsvaner kan bidra til å redusere stress. • Lære stressmestringsteknikker: Teknikker som mindfulness, dyp pust, og avspenningsteknikker kan være effektive behandlingsmetoder.
Varigheten av sykemelding ved utbrenthet kan variere betydelig fra person til person, avhengig av alvorlighetsgraden av utbrentheten og individuelle omstendigheter. Det er viktig å konsultere en lege for å vurdere din spesifikke situasjon.
Utbrenthet og kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) er relaterte men distinkte tilstander. Selv om de deler noen symptomer som ekstrem tretthet og utmattelse, er de svært forskjellige i årsaker, diagnosekriterier og behandling. Mens utbrenthet primært er en reaksjon på langvarig stress og overbelastning, spesielt i arbeidslivet, er CFS/ME en kompleks medisinsk tilstand som fører til vedvarende tretthet som ikke kan forklares av underliggende medisinske tilstander. Behandlingsstrategiene for disse tilstandene varierer betydelig, med en sterkere vekt på fysisk helse og rehabilitering for CFS/ME, mens utbrenthet krever en tilnærming rettet mot stresshåndtering og endring av miljøfaktorer.